Hoogsensitief

Coaching & kennis- trainingscentrum hooggevoeligheid & hoogsensitiviteit

Waarom het onderkennen van hooggevoeligheid van groot belang is

Een spoedige herkenning en erkenning van jouw hoogsensitiviteit, die van jouw kind, partner, collega of cliënt zorgt ervoor dat er des te eerder een goede balans in het leven gevonden kan worden.

Zorgelijk is de diagnostische verwarring in de reguliere gezondheidszorg waar hoogsensitiviteit vaak niet als een onderliggende oorzaak herkend wordt. Doordat men uitgaat van standaard diagnoses en behandelprotocollen kan dit leiden tot foute diagnoses en behandelingen.

Overigens is het van belang om te beseffen dat hooggevoeligheid ook in combinatie met psychische problematiek kan voorkomen, het hoeft elkaar niet uit te sluiten.

Hooggevoeligheid is aangeboren en geen stoornis!

 

Mijn begeleiding

Vanuit mijn begeleiding leg ik de noodzakelijke brug tussen complementaire en reguliere visies. Sinds 2002 heb ik mij gespecialiseerd in de begeleiding bij hoogsensitiviteit, destijds was er nog weinig informatie. Daarnaast blijf ik mij bezighouden met onderzoek.

 

 

* HSP kan in de tekst duiden op Hoog Sensitief Persoon maar ook op het meervoud; Hoog Sensitieve Personen.