Psychologische begeleiding

Coaching & kennis- trainingscentrum hooggevoeligheid & hoogsensitiviteit

Weten wie je bent en waar je staat.

Leven vanuit jouw kracht en jezelf neerzetten op een manier die bij jou past.
Iedereen staat op zijn eigen unieke manier in zijn kracht.
Jouw kracht zit in het feit dat je jezelf kent en bent. Heb je hier tijdelijk ondersteuning bij nodig dan help ik je graag.

Ik ben gespecialiseerd in mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen, waardoor ik je kan ondersteunen in  jouw zoektocht  naar meer inzicht in jouw persoonlijke aandachtspunten, patronen, kwaliteiten en mogelijkheden. 

Coaching, counselling of therapie?
Om terug te komen in jouw kracht is het van belang om aan inzicht in jezelf en jouw eigenheid te gaan werken. Ik kan je hierbij op verschillende manieren begeleiden. De keuze is afhankelijk van jouw wensen.Wil je vooral doel- en oplossingsgericht werken, kies dan voor coaching.Heb je behoefte aan meer bewustzijn door kortdurende psyschologische begeleiding, denk dan aan counselling.

Maar je zou ook voor een workshop, cursus, intensive of opleiding kunnen kiezen.

Tijdens therapeutische, counsellings – en coachingsgesprekken werk ik vanuit de volgende psychologische achtergronden;

Kort overzicht
  • Sociale psychologie
  • Levensloop psychologie
  • Jungiaanse psychologie
  • Chakra psychologie
  • Positieve psychologie
  • ACT/ Mindfulness therapie
  • Oplossingsgerichte psychologie
  • Ontwikkelingspsychologie
Sociale psychologie
Vanuit de sociale psychologie ontstaat er inzicht over hoe mensen functioneren en zich ontwikkelen in hun contacten met andere mensen. We kijken naar hoe u in de wereld staat, hoe anderen u zien en hoe u met ze omgaat.

Hoe uw zelfbeeld wordt bepaald door uw sociale contacten. Maar ook hoe mensen zich een indruk van iemand vormen. Daarnaast kunnen we aandacht besteden aan het functioneren van groepen. Kortom sociale psychologie handelt om inzicht in het sociale gedrag van mensen.

Levensloop psychologie

Vroeger werd vooral de ontwikkelingspsychologie beschreven van baby tot jongvolwassene, tegenwoordig beschrijven we de ontwikkeling van mensen voor de totale levensloop. Elke fase in de levensloop kent een eigen fysiologische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling. Verder zijn er specifieke gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor de betreffende levensfase: verliefd zijn, dood en sterven, seksualiteit, gezondheid, ouderschap, (on)vruchtbaarheid, overgang et cetera.

Ik kan u inzicht verschaffen omtrent de levensfase waarin u zich bevindt en wat dit voor u kan betekenen.

Jungiaanse psychologie

Ik maak gebruik van de persoonlijkheidstypes van Jung om inzicht te krijgen in de manieren waarop mensen de wereld bekijken en erop reageren. De typologie heeft twee dimensies: enerzijds de instelling van het bewustzijn (introvert of extravert), het naar binnen of naar buiten gericht zijn.

Anderzijds de functies denken, voelen, intuitie en gewaarworden, die laten zien hoe iemand naar de wereld kijkt. Door combinatie hiervan ontstaat een achttal persoonlijkheidstypen. Verder wordt gewerkt met archetypen (vaststaande oerbeelden) en het onderbewustzijn.

Chakra psychologie

Chakra psychologie vormt een verbinding tussen psychologie, spiritualiteit, filosofie, energie- en lichaamsbewustzijn. De zeven hoofdchakra’s verbinden al deze gebieden met elkaar. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten. Het oude oosterse chakrasysteem wordt verklaard vanuit de westerse psychologie.

We gebruiken de structuur van het chakrasysteem als een plattegrond waarop de persoonlijke ontwikkeling (verder) ingevuld kan worden.

Positieve psychologie
Er waait een frisse wind door de psychologie, de laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar fenomenen als geluk, welbevinden, empathie, vriendschap, liefde, succes en plezier. Deze ‘positieve psychologie’ manifesteert zich als aanvulling op de reguliere psychologie. In de reguliere psychologie ligt de focus vooral op psychische problemen, zoals angst, depressie, stress en afwijkend gedrag. Positief psychologen daarentegen, doen onderzoek naar omstandigheden waaronder mensen floreren en technieken die het welbevinden van mensen kunnen bevorderen.

 

ACT/ Mindfulnesstherapie
ACT is simpel gezegd een combinatie van denk – gedragspatronen met mindfulness, bij deze behandelwijze wordt ervan uit gegaan dat het menselijk leven momenten zal kennen waarin men lijdt, hoe je ermee omgaat is de kunst. Wat je niet kunt veranderen zal je moeten accepteren. Doe je dit niet dan vergroot je zelf het lijden. Ook voor deze vorm van therapie geldt, dat we eerst gaan kijken of je aan acceptatie toe bent of aan verandering die ook daadwerkelijk toegepast kan worden.

 

Oplossingsgerichte psychologie
Deze vorm van psychologie is niet gericht op het zoeken naar oorzaken maar op het vinden van oplossingen.

 

Ontwikkelingspsychologie
Het functioneren van kinderen en jongeren kan ook beschouwd worden aan de hand van ontwikkelingsfasen die ze doormaken. Bepaalde vraagstukken kunnen bij specifieke ontwikkelingsfasen horen.

 

Geef een reactie