Regressietherapie

Coaching & kennis- trainingscentrum hooggevoeligheid & hoogsensitiviteit

Oorzaken van problemen opsporen en verwerken en weer in jouw kracht komen staan.

Regressietherapie wordt alleen toegepast als de noodzaak er is om het verleden te verwerken.

Regressietherapie
Regressie stelt de cliënt in staat zijn probleem te verwerken door het (al of niet in hypnose) herbeleven van vroegere (onbewuste) gebeurtenissen, zodat hij zich op deze wijze bewust kan worden van de oorzaken van (de symptomen van) zijn problemen.
Regressie is een behandelwijze die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden van de cliënt.
Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – veelal traumatische – ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.
Tijdens regressie herbeleeft u in trance ervaringen uit het verleden. Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd.
Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn.
Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn, kun je deze patronen en reacties bijstellen. Je krijgt, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

 

N.B. deze therapievorm wordt alleen ingezet als er geen oplossing in het heden gevonden kan worden, onnodig graven in het verleden kan alleen maar schade veroorzaken.

Praktisch bekeken
Tijdens een sessie, per persoon en per keer, blijkt vaak welke technieken gebruikt dienen te worden, soms heeft men bijvoorbeeld meer positieve versterking nodig en een andere keer moet er gezocht worden naar een oorzaak aan het verleden.

Geef een reactie